Khai trương triển lãm ngành thuỷ sản ngày 6/10/2017      

07 Tháng Mười 2017 Sự kiện khai trương

Sự kiện diễn ra tại trung tâm triển lãm nông nhiệp với sự tham ra của rất nhiều doamh nghiệp thuỷ sản trong và ngoài nước

 Sự kiện diễn ra tại trung tâm triển lãm nông nhiệp với sự tham ra của rất nhiều doamh nghiệp thuỷ sản trong và ngoài nước